Kaupallinen haastaja

Monia teollisuuden ja kaivosten prosesseja pidetään ympäristön kannalta likaisina, saastuttavina, kalliina ja riskialttiina. Nykyään ympäristönäkökohtien vuoksi on yhä vaikeampaa avata uusia kaivoksia ja teollisuudenalan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys on laskenut. Kuitenkin kriittisten metallien ja mineraalien saatavuudella on suuri merkitys globaalille kehitykselle.

Teollisuudessa tarvittavien halpojen mineraalivarojen voi nähdä olevan käännekohdassaan. Teollisissa ja kaivosteollisuudessa käytettäviä raaka-aineita, vesiä, ilmaa, luonnon ja maaperän monimuotoisuutta, vesi- ja meriekosysteemejä tarkastellaan kriittisesti. Lyhyellä tähtäimellä ainoa kestävä ratkaisu on kyetä estämään vaarallisten jätteiden syntyminen kierrättämällä jäte uudelleenkäytettäväksi. Yhteiskunnallinen hyväksyttävyys paranee, kun haitalliset ympäristövaikutukset voidaan poistaa.

EPSE-teknologia tarjoaa ainutlaatuisen yksivaiheisen ratkaisun liukoisia metalleja sisältävien vaarallisten jätteiden ja kaivosvesien käsittelyyn. Nykyisin käytettävissä puhdistusmenetelmissä sovelletaan useita teknologioita ja monivaiheisia, investoinneiltaan kalliita prosesseja, jotka voidaan korvata yhdellä yksinkertaisella EPSE-menetelmällä ja saavuttaa paljon paremmat tulokset.

Myös kaupallisesta näkökulmasta EPSE-menetelmä on mullistava. Nykyisin esim. pintakäsittelyteollisuus voi maksaa puhdistamoille 500 - 1,000 € / m³ tuottamiensa vaarallisten jätteiden käsittelystä. Laskelmien perusteella näyttäisi siltä, että puhdistamon kannattaisi jopa maksaa tällaisesta vastaanottamastaan jätteestä, koska esimerkiksi elektroniikkateollisuuden tuottama effluentti voi sisältää 1000 kertaa enemmän kuparia kuin tyypillinen hyödynnettävä kaivosmineraali. Kaivosteollisuudelle EPSE-teknologia tarjoaa kustannustehokkaan ja erinomaiset puhdistustulokset tarjoavan yksivaiheisen puhdistusprosessin sekä mahdollisuuden metallien talteenottoon sakasta.

Edellä mainittu viittaa nykyisen kaivosteollisuuden nykyisiin tyypillisiin käytänteisiin. Pidemmällä aikavälillä EPSE-teknologia tarjoaa mahdollisuuden kokonaan uudeksi kaivosteollisuuden metallien erotteluteknologiaksi.