Tiimi

Ecoprocess Services eli EPSE on perustettu vuonna 2012. Yrityksen omistajuus jakautuu alla kuvatun tiimin jäsenten kesken.

Henkilökunta

Jouni Jääskeläinen - Toimitusjohtaja
Jounilla on lähes 30 vuoden kokemus innovaatioiden kaupallistamisesta, myynnistä ja johtamisesta. Kokemusta on myös yrityssaneerauksesta, yritystoimintojen uudelleenjärjestelyistä sekä yritysostoista ja -myynneistä.

Vesa Rissanen - Tekninen johtaja
Vesalla on yli 30 vuoden kokemus hydrometallurgisten ja kemiallisten ratkaisujen kehittämisestä ja soveltamisesta haitallisten metallien erottamiseksi teollisuus- ja kaivosjätevesistä. Tämän laajamittaisen tutkimus- ja kehitystyön tuloksena ovat EPSE:n patentit, jotka ratkaisevat raskasmetallien ja muiden metallien aiheuttamat ympäristöongelmat kestävällä tavalla.

Felix Fondem - Johtaja (kansainväliset toiminnot)
Felix vastaa EPSE:n kansainvälisistä toiminnoista. Hänellä on 25 vuoden menestyksekäs ansioluettelo kansainvälisestä liiketoiminnasta monikansallisten teollisuus- ja suunnitteluyritysten kanssa. Hän on toiminut useissa johtotehtävissä kattaen johtamisen, kansainvälisen kaupan ja markkinoinnin, strategisen suunnittelun ja liiketoiminnan kehittämisen. Viimeisten viiden vuoden aikana hän on panostanut huomattavan määrän osaamista, rahoitusta ja liiketoiminnan johtamista innovatiivisiin start-up teknologiayrityksiin Baltian maissa, Puolassa, Venäjällä ja muissa IVY-maissa sekä tuonut markkinoille valmistus- ja aliurakointitoimintoja Etelä-Koreassa ja Kiinassa.

Ilpo Viskari - Solution Manager
Ilpo on ollut yli 25 vuotta vesikemian, voimalaitosten tuhkien sekä lauhdevesien kanssa tekemisissä. Hän on erikoistunut aloittamaan uusia liiketoimia menestyksekkäästi. Hänellä on kokemusta Suomen lisäksi Baltian, Puolan ja Venäjän alueilta. Ilpo tuo EPSE:lle kaupallistamiskokemusta voimalaitos- ja teollisuussektorille.

Gregory Niekerk - Alueellinen johtaja (Etelä-Afrikka)
Gregory vastaa EPSE:n Etelä-Afrikan tasavallan ja Afrikan toiminnoista ja kaupallisista projekteista. Hän on koulutukseltaan kemisti ja hänellä on laaja kansainvälinen kokemus vedenkäsittelystä ja kaivosteollisuudesta.

Jon Gorschelnik - Talousjohtaja
Jonilla on yli 15 vuoden kokemus talousjohtamisen tehtävistä, viimeisimpänä niistä 25 henkilöä työllistävän tilitoimiston omistajana ja toimitusjohtajana sekä toimitusjohtajana fuusio- ja yrityskauppakonsultointiyrityksessä.

Mikko Syvänne - Ympäristöpäällikkö
Mikolla on yli 20 vuoden kokemus EU- ja muusta julkisesta rahoituksesta sekä projektitoiminnasta. Mikko on myös toiminut vuodesta 2006 asti Tampereen yliopiston ja Tampereen Teknillisen yliopiston yhteisen Ympäristöpalveluiden ja -johtamisen tutkimuskeskuksen johtoryhmän (ICES) jäsenenä.

Hallitus

Timo Rajala - Hallituksen puheenjohtaja
Timolla on yli 35 vuoden kokemus johtotehtävistä suomalaisessa ja kansainvälisessä sähköteollisuudessa, esimerkiksi Pohjolan Voiman toimitusjohtajana ja Teollisuuden Voiman hallituksen puheenjohtajana. Hän on toiminut useissa johtotehtävissä kattaen johtamisen ja strategisen kehittämisen. Hän on aktiivisesti mukana päivittäisessä toiminnassa antaen työpanoksensa yrityssuhteiden hoitoon ja rahoitukseen.

Juha Niemelä - Hallituksen jäsen
Juhalla on yli 35 vuoden kokemus johtotehtävistä suomalaisessa ja kansainvälisessä metsäteollisuudessa, kuten esimerkiksi pörssiyhtiö UPM-Kymmenen toimitusjohtajana. Sen lisäksi hän on toiminut sekä Suomen että koko Euroopan metsäteollisuusliiton puheenjohtajana. Hän on vuorineuvos sekä kauppatieteiden ja tekniikan kunniatohtori Turun ja Lappeenrannan yliopistoista.

Jouni Jääskeläinen - Hallituksen jäsen
Kuvaus yllä.

Felix Fondem - Hallituksen jäsen
Kuvaus yllä.

Yhtiön hallituksen jäsenet ja johto omistavat yhtiön osakekannasta suoraan tai yhtiöidensä kautta n. 40%.

Neuvonantajat

Matti Tarvainen - Neuvonantaja (kaivosteollisuus)
Matilla on yli 30 vuoden kokemus johtotehtävistä johtavalla kaivosteknologian toimittajalla Outotecilla. Hän on johtanut Outotecin liiketoimintaa useissa maissa, viimeksi yli 10 vuotta Kanadassa. Hän antaa merkittävän panoksensa kansainvälisten suhteiden ylläpitoon ja kommunikaatioyhteyden ylläpitämiseen esimerkiksi juuri Kanadaan.

Jouni Honkavaara - Neuvonantaja
Jouni on ReachLAW Oy:n osakas ja toimitusjohtaja sekä entinen Sampo Pankin yritysrahoitusjohtaja.

Lasse Musakka - Neuvonantaja (kaupallistaminen ja kansainvälistäminen)
Lassella on yli 30 vuoden kokemus johtotehtävistä kansainvälisessä ICT-teollisuudessa, rahoitussektorilla ja start-up teknologiayritysten kanssa. Hän on toiminut useissa johtotehtävissä kattaen johtamisen, strategisen kehittämisen, rahoituksen, kansainvälisen markkinoinnin ja strategisten kumppanuuksien johtamisen. Hän on ReachLAW Oy:n osakas ja entinen toimitusjohtaja, joka kehitti yrityksestä globaalin toimijan kemikaalivalvonnan palveluissa. Hän toimi avainroolissa ReachLAW:ssa kun sille myönnettiin Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto vuonna 2010. Aikaisemmin hän toimi useita vuosia Helsingin pörssin varatoimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

ota yhteyttä